Publicerad 1 mars, 2024

Explosion i batchreaktor - EPSC Learning Sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för mars!  (länk)   

Vid den första satsningen av väteperoxid och brandfarligt lösningsmedel inträffade en explosion i en batchreaktor. Sönderdelning av väteperoxid hade bildat syre som trängde undan kvävgaskudden.

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?