Publicerad 10 november, 2023

Dödsolyckan i Ängelholm i juni

Två personer omkom i en tragisk olycka på företaget Omni Polymer i Ängelholm i juni. De höll på att göra rent i en tank där det bildades giftigt svavelväte.

Lite mer information finns i denna artikel på SVT Nyheters webbplats.