Publicerad 27 mars, 2024

Ny publikation: Lärande av händelser - Andra loopen

Denna rapport beskriver resultat och slutsatser av ett projekt där totalt cirka 200 processäkerhetshändelser hos sex av IPS medlemsföretag har analyserats. Det övergripande syftet har varit att främja och stödja lärande av händelser bland IPS medlemmar, genom att visa på möjligheterna med samlad analys av de processäkerhetshändelser som rapporteras inom en anläggning eller ett företag under en viss period (en "andra loop").