Publicerad 1 december, 2023

Klorbrand i kolstålsrör - EPSC Learning Sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för november!  (länk)   

En brand uppstod när klor reagerade med järn i ett  kolstålsrör. Orsaken var hög temperatur p.g.a. fel på eltracing. Röret brändes sönder vilket ledde till utsläpp av den mycket giftiga klorgasen. 

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

PS. Så här skriver MSB om fenomenet klorbrand: Klor kan reagera med järn (eller med järnet i stål) vid temperaturer på 120 C och uppåt. Denna reaktion kan påskyndas betydligt redan av små mängder vatten. Reaktionen avger stark värme och kan bli självförsörjande på värme även om den yttre värmekällan avlägsnas. Resultatet blir en snabb och kraftig korrosion av järnet (stålet) varpå klor kan snabbt ta sig ut ur t.ex. en tank.