Publicerad 16 januari, 2024

Artikel om Processäkerhet för Industrin i Process Nordic

Sedan augusti 2023 pågår den andra årgången av kursen Processäkerhet för Industrin, som ges av Lunds tekniska högskola / Lunds universitet i samarbete med IPS.

Kursen går på kvartsfart under ett år och har tre fysiska kurstillfällen: uppstartsträff, halvtidsträff och avslutningsträff. Däremellan är digitala föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter en gång per månad. Vid halvtidsträffen som i år arrangerades i Höganäs hade vi Martin Wänerholm, journalist för Process Nordic på besök. Det har nu utmynnat i en artikel som ni kan läsa i någon av länkarna nedan:

Olåst version via LinkedIn (kommentera och sprid gärna!): 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7152602562003714048

Låst version via Process Nordics hemsida: 

Processäkerhet på schemat: ”Det man säger och det som sker är inte alltid samma sak” (processnet.se)

Kul med lite reklam! Sprid gärna i din organisation tillsammans med flyern för nästa upplaga av kursen som startar i augusti i år.