Publicerad 1 maj, 2024

Läckande bälg - EPSC Learning Sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för maj!  (länk)   

Vid uppstart av en kompressor havererade en bälg i anslutande rörsystem, vilket ledde till gasutsläpp. Bälgar tar upp rörelser till följd av termisk expansion. De är i allmänhet känsligare än vanliga rör. Läckage kan uppstå till följd av vibrationer, utmattning, snedbelastning och mekanisk åverkan. 

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?