Publicerad 1 juni, 2024

Tappad klortank - EPSC Learning Sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juni!  (länk)   

En stålvajer brast när en 29-tons trycksatt tank fylld med klor lyftes upp på ett fartyg. 13 personer dödades och 250 personer skadades vid utsläppet som följde. Stålvajern var godkänd för 10 ton, avsedd för tomma containrar. Vajerns kapacitet överskreds nästan tre gånger med en full klortank.

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?