Publikationer (alla)

Enstaka exemplar levererar vi normalt inom en arbetsvecka, med reservation för större helger och juli månad. Större leveranser trycks upp vid beställning, leveranstid ca 3 veckor.

Handledningarna kostar mellan 250 kr och 500 kr exkl. moms, priset framgår av beställningsformuläret. En frakt- och expeditionsavgift om 80 kr exkl. moms tillkommer för alla leveranser. För paketleveranser (>2 kg) tillkommer Postens paketavgift.

Medlemmarnas kontaktpersoner kan beställa max 2 ex av varje ny/uppdaterad handledning utan kostnad.

Demo Meeting ombesörjer leveranserna på IPS uppdrag. Kontakta dem vid frågor om eller problem med beställningar av tryckta publikationer.

Brand, explosion, utflöde och antändning

Bekämpning av gasutsläpp

Stefan Lamnevik 2008, 15 sidor

Brand som kemisk reaktion

Kunskap för det förebyggande arbetet.
Stefan Lamnevik 1999, 28 sidor
Kan också laddas ner, se fria publikationer

ips-dammexplosioner-180329.pdf

Dammexplosioner - åtgärder för att förhíndra och lindra effekterna

Ken Nessvi och Ulrika Nilsson, 2011, 48 sidor

Dust explosions

Engelsk version av "Dammexplosioner".
Stefan Lamnevik 2006, 45 sidor

Gasexplosioner

Stefan Lamnevik 2002, 50 sidor

Statisk elektricitet

Risker inom processindustrin
Stefan Lamnevik 2004, 37 sidor

Utsläpp och spridning av giftiga gaser

Sohrab Nassiri och James Hannah, 2009, 28 sidor

Kemiska ämnen

Egenskaper hos ämnen som vid transport klassas som farlig gods

Stefan Lamnevik 2009, 45 sidor

Vätgashandbok

Joakim Hägwall och Stefan Lamnevik 2003, 20 sidor

Mekanisk intregritet

Exempelsamling Processäker Design

Redogörelser för ett antal exempel där processäkerhetsaspekter haft stor betydelse för valet av process design. Exemplen presenterades och diskuterades på ett IPS-seminarium i januari 2016.

Säker processdesign

Jonas Rudling, Kenan Asenov, Lars Axelsson, pidab, 2020. 133 sidor.

Introduktion till skademekanismer hos tryckbärande utrustning

Bernt Åke Johansson, Urban Andersson, Dekra Industrial, 2014, 77 sidor

Människa och organisation

Beteendebaserad säkerhet

Mirakel eller manipulation?
Blenda Weibull 2008, 34 sidor
Formulär i handboken kan laddas ner från "Publikationer - Formulär"

Entreprenadsäkerhet

Christian Bjursten Carlsson, 2017, 50 sidor

Introduktion till processäkerhet

Tomas Lackman, Peter Nordin, Ulrika Lindblad, Åsa Alström Johannesson, 2010, 56 sidor

Mänskliga faktorn

och dess roll vid tillbud och olyckor
Blenda Weibull 2010 (2005), 64 sidor

Omtalade olyckor i processindustrin

Blenda Weibull, 2010, 38 sidor

Säkerhetsindikatorer med fokus på processäkerhet

Anders Jacobsson och Blenda Weibull 2010, 37 sidor

Säkra modifieringar i processindustrin

Blenda Weibull 2005, 34 sidor
Formulär i handboken kan laddas ner från "Publikationer - Formulär"

Utreda tillbud och olyckor i processindustrin

Blenda Weibull 2008, 45 sidor

Reaktivitetsrisker

Reaktivitetsrisker

Handledning
Margareta Gullberg, Martin Johansson, Jo-Anne Norén, Sven Wagner, Lisbeth Billstedt, 2013, 74 sidor

Screeningmetoder för tidig identifiering av mellanprodukter i syntesarbete som explosivämnen

Tomas Lackman, Stefan Lamnevik, Roland Ohlsson, 2010 (2004), 28 sidor

Riskhantering

"Downsizing" - tools for risk analysis

Cutting down within the Industry - a Process Safety Risk?
A guideline with tools for risk analysis
Anders Jacobsson 2006, 32 sidor

"Downsizing" - en processäkerhetsrisk

En handledning för riskanalys av större organisatoriska förändringar eller nedskärningar.
Anders Jacobsson, 2011, 33 sidor

Handledning i barriärvård inom processindustrin

Ivan Mares, 2015, 73 sidor

Handledning om riskkriterier

Liane Haeffler, Ivan Mares, Scandpower 2012, 69 sidor

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin

Göran Davidsson, Magnus Karlsson, COWI 2012, 121 sidor
Revision 6/2015 angående CE-märkning - Avsnitt 5.6.3 i gamla versionen har utgått, avsnitt 8.3 har delvis reviderats

Handledning i säker avställning och gasfrihetsmätning

COWI, 2015, 88 sidor

Säkert projekt- och UH-arbete under drift

Rapporten innehåller en litteraturstudie samt ett förslag på metodik för att riskbedöma omfattningen av projekt- och UH-arbeten under drift.
Per Berntsson, COWI 2013, 37 sidor

Skyddsbarriäranalys (LOPA)

Vägledning för val av numeriska värden
Thomas Fylking, Christian Bjursten Carlsson, 2016, 48 sidor

Processtyrningsrelaterade säkerhetsfrågor

Larmhantering i processindustrin

En guide för att förbättra säkerheten
Blenda Weibull 2010 (2003), 38 sidor

Processimulatorer för operatörsträning och riskanalys

Tomas Lackman, Joakim Gunnarsson, 2009, 19 sidor

Säker utformning av driftledningscentraler

Lars Axelsson, Stefan Olsson, Per Christofferson, Anna Thunberg, 2009, 59 sidor

ips-sil-i-praktiken-bestamning-2016.pdf

ips-sil-i-praktiken-realisering-2016.pdf