Fire in Baton Rouge

Denna CSB-film handlar om en brand vid ExxonMobils raffinaderi i Louisiana, USA, som uppstod när operatörer av misstag lossade fel muttrar på en ventil för isobutan. Det var ett äldre ventilarrangemang, som inbjöd till felhandlande. Filmen är drygt 8 min lång och försedd med svensk text.