Nödlägesplanering

Filmen redogör för erfarenheter från flera olyckor där brister i nödlägesplanering ledde till allvarligare konsekvenser av olyckorna än nödvändigt (21 min). Översättningen har ställts till förfogande av MSB.