Explosionen vid BP:s raffinaderi i Texas City, 2005 (kort version)

Olyckan och dess orsaker illustreras av två filmer, dels en kort version som visar själva händelseförloppet omedelbart i anslutning till olyckan (ca 6 min), dels en lång version som diskuterar de bakomliggande orsakerna (ca 55 min). Borealis har ställt textningen av den längre filmen till IPS förfogande.