Fel koppling - Giftigt resultat

Denna film handlar om ett utsläpp av giftiga gaser i sambandet lossning av tankbil vid en kemisk industri i USA. Tankbilsföraren kopplade slangen på fel röranslutning, så att svavelsyra gick in i en cistern med natriumhypoklorit varvid kraftig exoterm reaktion och klorgasbildning uppstod. Filmen är ca 11 minuter lång.