Faror med kvävgas

Filmen visar varför två människor omkom på grund av kvävning vid underhållsarbete i anslutning till ett kärl vid ett raffinaderi (12 min).