Explosion orsakad av statisk elektricitet

Denna film illustrerar en av farorna med statisk elektricitet genom att berätta om en olycka där ett lösningsmedel laddades upp med statisk elektricitet vid fyllning av en tank. En bristfälligt jordad flottör alstrade en gnista som antände lösningsmedelsångorna ovanför vätskeytan.