Reaktivitetsrisker

Denna film illustrerar fyra olika olyckor som orsakades av reaktioner mellan kemiska ämnen (20 min).