Dammexplosioner

Denna film berättar om fenomenet dammexplosioner, inklusive bakomliggande orsaker och förebyggande åtgärder. Exempel tas från flera olika olyckor med bland annat polyetendamm, metalldamm och sockerdamm inblandade.