Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
11
May

Försäkringsbranschens syn på processäkerhet

08.00 - 08.10 Introduktion (Mats Lindgren, IPS)
08.10 - 08.45 FM Global (Hege Witthoff m.fl.): Risk assessment tools to improve the resilience of processes and equipment.
08.45 - 09.20 WillisTowersWatson (Fredrik Ösund och Ivar Hamrin): Cyberrisker och barriärer mot sådana, med fokus på industriella styrsystem.
09.20 - 09.30 Break
09.30 - 10.00 Aon (Daniel Holm och Nigel Cairns): Improving risk differentiation in Onshore Energy Insurance.
10.05 - 10. …

19–20
May

Statisk elektricitet

Anmälan öppnas 13/4 kl 10.00. Första reservledet från föregående kurs har förtur, dessa blir informerade innan anmälan öppnas.
Läs mer om kursen nedan. Tiden är 09.00 - 11.30 den 19-20 maj och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. …

25–4
May–Jun

Riskanalysmetoder digitalt (5 moduler uppdelat på 3 dagar)

Anmälan öppnas 13/4 kl 10.00. Första reservledet från föregående kurs har förtur, dessa blir informerade innan anmälan öppnas.
Kursen hålls tre dagar (25:e maj + 3-4 juni), du förutsätts delta på samtliga pass. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

26–27
May

Säker processdesign

Anmälan öppnas 13/4 kl 10.00. Första reservledet från föregående kurs har förtur, dessa blir informerade innan anmälan öppnas.
Kursen hålls två förmidagar kl 8-12.
Detta blir det andra tillfället för denna nya kurs. Programmet är inte helt klart, men kursen kommer att utgå från den nya handledningen med samma namn. Kursledare är Jonas Rudling, pidab. Preliminär information finns nedan. …

8–9
Jun

Konsekvensanalys, gasutsläpp, brand och explosion

Kursen går två förmiddagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15
Jun

SIL i praktiken - Översikt

Kurstid: Tisdag 15 juni kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan.  
Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

16
Jun

SIL i praktiken - Drift och underhåll

Kurstid: Onsdag 16 juni kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

16–17
Jun

Utredning av tillbud och olyckor

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmälan öppnar tisdag 13/4 kl 10.00 anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

29–30
Jun

Mänskliga faktorer i processindustrin

Kursen hålls 29-30/6 kl 8-12. 
Anmälan öppnar tisdag 13/4 kl 10.00 anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …