Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
16–17
Mar

Dammexplosioner

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

23
Mar

Årsmöte samt föredrag

Preliminärt program:
08.30 - 08.40   Inledning av Owe Fredholm och Mats Lindgren (IPS ordförande respektive föreståndare)  
08.40 - 9.25     Mattias Seth presenterar sitt examensarbete, "Leadership and teamwork in safety-critical systems", som fick IPS pris för bästa examensarbete 2020 (föredraget hålls på svenska). Kort introduktion av Åsa Ek, Docent och Universitetslektor vid LTH.
09.30 - 11. …

25–26
Mar

Reaktivitetsrisker

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

13–14
Apr

Konsekvensanalys, gasutsläpp, brand och explosion

Kursen går två förmiddagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

13–15
Apr

Arbetstillstånd och säker avställning

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15–16
Apr

Barriärtänkande och barriärvård

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15–27
Apr

Riskanalysmetoder

Kursen hålls tre dagar (15, 20 och 27 april), du förutsätts delta på samtliga pass. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

20
Apr

SIL i praktiken - Översikt

Kurstid: Tisdag 20 april kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan.  
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

21
Apr

SIL i praktiken - Drift och underhåll

Kurstid: Onsdag 21 april kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

22–23
Apr

Säker processdesign

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12.
Detta blir det första tillfället för denna nya kurs. Programmet är inte helt klart, men kursen kommer att utgå från den nya handledningen med samma namn. Kursledare är Jonas Rudling, pidab. Preliminär information finns här. Mer information kommer under februari.
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. …

29
Apr

News from European Process Safety Centre

Tijs Coerts, Operations Director vid EPSC (European Process Safety Centre), presenterar en översikt över föreningens verksamhet. Föredraget är på engelska. Bland annat presenteras en intressant jämförande studie ("benchmark") av inrapporterade processäkerhetshändelser från 26 företag.
Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. …

5–6
May

Utredning av tillbud och olyckor

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

6
May

Isolerbränder - Sammanfattning av kunskapsläget

Forskningsrapporten, Isolerbränder - En sammanfattning av dagens kunskapsläge, presenteras av huvudförfattaren Sixten Dahlbom, RISE. Representanter från några industriföretag kommenterar prakiska aspekter kring förebyggande av isolerbränder.
Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut tisdag 4 maj kl 12.00. …

23
Mar

Risker vid bränselagring

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. Vid seminariet deltar representanter för arbetsmiljöverk, försäkringsbolag och forskning. …