Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
5
Sep

Miljöriskanalys

Vid seminariet presenteras metoder och kriterier för riskbedömning avseende kemikalieolyckor, vid exempelvis upprättande av säkerhetsrapport och tillståndsansökan enligt Miljöbalken. En del av syftet är att diskutera förutsättningar för en uppdatering/komplettering av IPS ”Handledning om Riskkriterier”. Programmet kan laddas ned här.Seminariet är öppet för anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna. …

16
Oct

IPS 25 år - Jubileumsseminarium!

Temat är ”forskning, utveckling, framtid”. Vi ska fira allt som IPS har åstadkommit sedan starten 1994, samtidigt som vi tar avstamp för fortsatt utveckling. Lunds Tekniska Högskola är ledande när det gäller forskning och utbildning inom risk och säkerhet i Sverige. …

17
Oct

Besök Max IV Laboratoriet

Studiebesök på Max IV laboratoriet, torsdag 17/10
Visning av Max IV Laboratoriet, samt presentation om verksamheten inklusive risker och säkerhetsarbete.
MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. …

23
Oct

IPS medverkar på Water and Waste

Nätverksfrukost med föredrag, "Introduktion till processäkerhet", av IPS föreståndade Mats Lindgren. På eftermiddagen föredrag om "Mänskliuga faktorn", av IPS kursledare Anette Marelod, COWI.
Klicka här för information om Water and Waste samt kostnadsfri registrering.

11–22
Nov

Höstkursveckor

Här är det preliminära schemat. Kurserna finns beskrivna här. Fullständigt program med tider, adresser etc, samt anmälningsformulär, kommer kring månadsskiftet augusti/september.
 

30
Jan

Seminarium om lärande av händelser

Kontakta föreståndaren om du kan tänka dig att presentera en inträffad olycka/tillbud. Förutom händelsebeskrivningar kan följande vara intressant att belysa och diskutera:
- Utredningsmetodik
- Orsaker (direkta och indirekta)
- Konsekvenser
- Åtgärder (tekniska/organisatoriska)

4–6
Sep

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 1)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

24
Sep

Sevesokonferensen 2019

Välkommen till Sevesokonferensen 2019
Datum: 24 september 2019, 09:00-16:30.
Plats: Stockholm City Conference Center, CCC, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till den återkommande Sevesokonferensen. …

1–2
Oct

Process Safety and Big Data

The 4th Edition of the European Conference on Process Safety and Big Data will be featuring Augmenting Process Safety Performance through Big Data, Digitalization and Robotics.
The Center for Chemical Process Safety (CCPS) and European Process Safety Center (EPSC) will jointly host the European Conference on Process Safety and Big Data at the DECHEMA-House in Frankfurt am Main, Germany.
Läs mer här!

9–11
Oct

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 2)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

6–8
Nov

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 3)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

27–28
Nov

Brandfarlig Vara 2019

Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.Årets program håller på att sammanställas men redan nu är det klart att MSB kommer för att bl.a berätta om de nya gasföreskrifterna. …

27–29
Nov

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 4)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

11–12
Dec

Plant & Process Safety

European Conference 2019 on Plant and Process Safety arrangeras av EPSC (European Process Safety Centre). Läs mer här! IPS medlemmar får det rabatterade priset (€ 450), tack vare att vi är medlemmar i EPSC. Ange "Reduced price as IPS member" vid anmälan.