Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
29
Jan

Studiebesök på Nouryon Stockviksverken

Alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer är välkomna till Nouryon Pulp and Performance Chemicals i Stockvik strax utanför Sundsvall. Samling kl 12.00 för gemensam lunch. Därefter presentation av verksamheten (inklusive processäkerhetsaspekter) och en rundtur i fabriken (inklusive labbyggnaden, Kloratfabriken och Expancelproduktionen). Avslutning kl 15 ca. …

30
Jan

Seminarium om lärande av händelser

Den 30 Januari är det dags för ”Lärande av händelser”, vårt årliga seminarium, denna gång på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande. Preliminärt program bifogas (länk).
Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna! …

3
Mar

Seminarium och Årsmöte

Mer information kommer! Bland annat kommer den nya skriften "Säker Process Design" att presenteras.

31
Mar

HSSM Ledningssystem och Revision

Kursen utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter, ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”. 
Innehållet i skrifterna gås igenom, med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad m.m. Deltagarna ges möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”. …

Inga kommande händelser är planerade.