Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
5–1
Nov–Dec

Höstkursveckor

För detaljerat program och information om kurserna KLICKA HÄR (öppnas som pdf). Anmäl dig genom att scrolla ner till aktuell kurs senast 3 veckor innan kurstillfället. 
Om en kurs blir fulltecknad tillämpas ett prioriteringssystem så att större medlemsföretag (>50 anställda) får max 3 platser, övriga max 2. I övrigt gäller först till kvarn. …

4
Dec

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer

Webbinariets utgångspunkt är MSB:s rapport, "Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer - Vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen". Naturolyckor och andra naturfenomen kan orsaka, utlösa eller förvärra kemikalie- och andra tekniska olyckor, och leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa eller omgivande miljön. …

12–13
Jan

Introduktion till processäkerhet

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 8.00 - 12.00 den 12 + 13 januari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

14–25
Jan

Riskanalysmetoder, vinter 2021

Kurstid: Torsdag 14 januari kl 9-16 (Del 1), onsdag 20 januari kl 9-16 (Del 2) och måndag 25 januari kl 9-11 (Del 3).
Kurserna har delats upp eftersom vi kör på distans, du förutsätts delta på alla pass som ingår i respektive kurs.
Läs mer om kursen och övrig info HÄR. Anmäl dig snarast möjligt, dock senast 4 veckor innan kurstillfället. …

27
Jan

Lärande av händelser

Den 27 Januari är det dags igen för ”Lärande av händelser”, denna gång digitalt. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande.
Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! …

2–4
Feb

Arbetstillstånd och säker avställning

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 8.15 - 12.00 den 2 + 4 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

9–10
Feb

Statisk elektricitet

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 08.30 - 11.30 den 9 + 10 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …