Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
25–26
Aug

Konsekvensanalys, gasutsläpp, brand och explosion

Kursen går två förmiddagar kl 8-12. (Ersätter inställd kurs 8-9/6)
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

9–19
Nov

Höstkursveckor

Programmet nedan, för fysiska kurser i Göteborg, är preliminärt. Mer information samt anmälningsmöjlighet kommer kring månadsskiftet augusti/september. …

7
Oct

Den omänskliga faktorn

I början av 2021 publicerades boken ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”, skriven av Lena Kecklund och Bengt Sandblad. I boken beskrivs MTO-begreppet och en rad olika verktyg som praktiskt kan användas i olika verksamheter för att analysera och hantera komplexa risker. …

13–14
Oct

Big Data and Digitalization

The conference on Big Data and Digitalization to the advantage on process safety will be held again as a virtual event to allow broad participation. Reserve the date: Oct 13&14 in the afternoon. Please invite your experts on the topic to send in an abstract by 15 June. 

19
Oct

Sevesokonferensen

MSB har meddelat att Sevesokonferensen 2021 blir digital och att datum blir 19 oktober. Mer information kommer.

7–8
Dec

The European Conference on Plant & Process Safety

The European Conference on Plant & Process Safety is planned for Dec 7 & 8 this year in Antwerp. We still have a few places available for EPSC members to present. Please share your interest / topic. Also reserve the date in your calendar for this conference.

10–16
Jan–Dec

Processäkerhet för industrin (2022)

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin. …