Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
26
May

Säker processdesign

Delar av innehållet i IPS Handledning om säker processdesign, som lanserades på årsmötet i början av mars i år, presenteras av huvudförfattaren Jonas Rudling från pidab. 
Handledningen beskriver principer för säker design, och exempel på typiska lösningar i form av flödesscheman och rör- och instrumentdiagram för olika typer av system/utrustningar. …

27
May

Dammexplosioner

Vår populära endagskurs om Dammexplosioner med Ken Nessvi som kursledare körs på distans p.g.a. Coronaläget.
Läs mer om kursen här. Anmäl dig snarast möjligt för att vara säker på att få en plats, dock senast 18/5. Kursen är kostnadsfri för alla anställda i medlemskretsen, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar efter 18/5. …

17
Jun

QRA Workshop

Workshopen är endast för medlemmar i referensgruppen för IPS Projekt 78 Handledning om Kvanititativ Riskanalys. Vill du vara med i referensgruppen och få inbjudan till workshopen? Mejla info@ips.se. Du behöver ha vissa förkunskaper, inte nödvändigtvis som expert på QRA som sådan, men du bör ha en viss insikt i hur sådana riskanalyser går till och används. …

27
Jan

Seminarium om lärande av händelser

Den 27 Januari är det dags igen för ”Lärande av händelser”, vårt årliga seminarium, denna gång i Göteborg. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande.
Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! …

9
Jun

Seminarium om risker vid bränslelagring

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. 
Läs mer här!

9–10
Dec

Plant and Process Safety

European Process Safety Centre står bakom denna konferensen. Här är en broschyr! Förra årets konferens (2019) i Köln var mycket bra.