Lärande av händelser - Andra loopen

Författare: Mats Lindgren
Publicerad 2024, 29 sidor

Denna rapport beskriver resultat och slutsatser av ett projekt där totalt cirka 200 processäkerhetshändelser hos sex av IPS medlemsföretag har analyserats. Det övergripande syftet har varit att främja och stödja lärande av händelser bland IPS medlemmar, genom att visa på möjligheterna med samlad analys av de processäkerhetshändelser som rapporteras inom en anläggning eller ett företag under en viss period (en "andra loop").


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen