Sevesoklassade ämnen, gränsmängder och CLP-klassificering (lathund)

Författare: Cecilia Magnusson och Niclas Grahn
Publicerad 2023, 9 sidor

Syftet med denna lathund är att enkelt kunna hitta information som behövs för att använda i arbetet mot att förebygga allvarlig kemikalieolycka enligt lagen (1999:381): 1. Översikt över CLP-förordningens alla faroklasser och farokategorier och vilken märkning i form av faroangivelser, sevesoklass och signalord som följer av respektive klassificering, samt en förklaring till vad de olika koderna står för. 2. Relation mellan faroangivelser och gränsmängder. Farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. För vissa sevesoämnen finns det anmärkningar, markerat med stjärna (*). 3. Namngivna farliga ämnen i en tabell. För vissa farliga ämnen finns det anmärkningar, markerat med stjärna (*). 4. Tabell med faroangivelser och deras förklaringar. OBS: Inga pappersexemplar tillhandahålls av IPS.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.