Publicerad 14 maj, 2024

Ledarskap i MTO-systemet: Presentationsbilder och inspelning från webbinariet 14/5

Föredrag av Jonas Borell, assistant professor och programansvarig för Industrial Engineering and Management vid Lunds Tekniska Högskola. Jonas är också en av de tre lärarna på "Processäkerhet för industrin", distansutbildningen för yrkesverksamma som IPS tog initiativ till och stödjer. Föredraget bygger delvis på innehåll från den kursen.

Här kan du ladda ned presentationsbildernaInspelningen publiceras inom några dagar.

Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i ditt företag. Mejla anmalanips@demogroup.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Om innehållet:

Människor är människor! MTO står för Människa, Teknik och Organisation, ett kunskapsområde där dessa tre delar betraktas som sammanlänkade i ett system. Tanken är att ändringar inom någon av dem alltid påverkar de andra. Genom att utforma arbetsmiljöer och processer med beaktande av MTO-systemperspektivet kan vissa risker elimineras eller minimeras. I detta ingår t ex att arbetsprocesser, rutiner och människa-maskin-gränssnitt ska vara anpassade till människors förmågor och begränsningar. Men vad kan man göra mer? Genom att även beakta ledarskapets betydelse kan man komma ännu längre. Hur fungerar ledarskap i ett MTO-perspektiv? Hur kan det påverka mänskliga fel, olycksrisker eller säkerhetsrelaterade lärprocesser?