ATEX; Grundkunskap om explosiva atmosfärer

Författare: Åke Persson m.fl. (BSL)
Publicerad 2022, 32 sidor

ATEX härstammar från franskans ATmosphères EXplosibles och är ett samlingsnamn för två EU-direktiv som syftar till att reglera hantering av potentiellt explosiva miljöer. Syftet med denna skrift är att ge en introduktion till riskerna med explosiva atmosfärer ("ATEX") samt redovisa regelverket kopplat till detta på ett överskådligt sätt. Målgruppen är främst personer som kommer i kontakt med ATEX-relaterade frågor i sitt arbete men saknar kunskaper om regelverken och de risker som regelverken grundar sig i.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen