Säker uppstart

Författare: Emelie Laurin, Maria Persson m.fl.
Publicerad 2023, 116 sidor

Handledningen innehåller praktiska råd om viktiga åtgärder och rutiner för att hindra olyckor och incidenter i samband med uppstart av processanläggningar, och exempel på sådana olyckor. I bilagorna finns exempel på procedurer och checklistor från några medlemsföretag.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen