Säker uppstart

Författare: Emelie Laurin, Maria Persson m.fl.
Publicerad 2023, 116 sidor

Handledningen innehåller praktiska råd om viktiga åtgärder och rutiner för att hindra olyckor och incidenter i samband med uppstart av processanläggningar, och exempel på sådana olyckor. I bilagorna finns exempel på procedurer och checklistor från några medlemsföretag.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen