Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
7
Dec

Processäkerhetens grundregler

Processäkerhetens grundregler är en vägledning för riskmedvetenhet och säkra arbetsmetoder i samband med drift och underhåll av processanläggningar, med tillhörande råd för anpassning och införande i den egna verksamheten. Det är en översättning av European Process Safety Centre's skrift, Process Safety Fundamentals. Översättningen har gjorts av IPS. …

18–19
Jan

Riskanalysmetoder

Anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

25
Jan

Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir helt digital även denna gång. Det blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".
Kontakta föreståndaren (mats@ips. …

15–16
Mar

Seminarier och årsmöte

Preliminärt program
Tisdag 15 mars
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 17:00 Föredrag (3-4 st), ev. gruppdiskussioner (detaljer kommer)
18:30 - 19:00 Middag
Onsdag 16 mars
08:30 - 12:00 Föredrag (3-4 st), ev. gruppdiskussioner (detaljer kommer)
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 (ca) Årsstämma

3
May

Post Normal Accident - Föredrag av Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. Han kommer prata om innehållet i boken, Post Normal Accident. 
Webbinariet följs upp med en digital workshop för särskilt intresserade den 17 maj. Då blir det en fördjupad och interaktiv diskussion kring några av bokens teman. …

17
May

Workshop med Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. 
Denna workshop är en fortsättning på webbinariet den 3 maj, då Jean-Christoph pratar om innehållet i boken, Post Normal Accident. …

10–16
Jan–Dec

Processäkerhet för industrin (2022)

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin. …