Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
4
Oct

Workshop om digitala arbetstillståndssystem

Preliminärt program

  • Resultat av den enkät som genomförts under 2 kvartalet 2022 presenteras.
  • Några företag presenterar sitt system och sina erfarenheter.
  • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper
Antalet deltagare kommer vara begränsat. Företag som besvarat enkäten har förtur till två platser.

11
Oct

Den (o)mänskliga faktorn ("MTO. Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet")

Webbinarium med Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet AB, och Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala Universitet. Innehållet hämtas till stor del från deras bok, "Den (o)mänskliga faktorn". Så här beskrivs inneh¨llet på bokens baksida: "en introduktion till MTO, kognitionsvetenskap, säkerhet, digital arbetsmiljö. systemteknik och automation. MTO står för synsätt, kunskap och tillämpning av metoder för analys och utformning av samspelet mellan människor, teknik, och organisation." Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. …

18–21
Oct

Minikursvecka: ATEX i praktiken (klicka för att se vilka kurser som ingår)

Anmälan öppnar 1:a september kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig. …

21
Oct

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen.  Anmälan stänger 3 veckor innan respektve kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

25–26
Oct

Arbetstillstånd och säker avställning

Klicka här för att läsa mer om kursen. Tiden är 8.00 - 12.00 bägge dagarna. Anmälan öppnar 1/9 kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektve kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

7–18
Nov

IPS Höstkursveckor (klicka för att se vilka kurser som ingår)

Anmälan öppnar 1:a september kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig. …

29
Nov

Miljöriskbedömning - Praktiska erfarenheter

Vid webbinariet presenteras och diskuteras praktiska erfarenheter av användning av IPS metodbeskrivning för bedömning av miljökonsekvenser av en kemikalieolycka, som publicerades våren 2021. Vid bedömningen beaktas utsläppt kemikaliemängd, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljökonsekvensen kvarstår, vissa särskilda omständigheter samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för mänskligt nyttjande. Resultaten redovisas i form av poängvärde för beräknad miljökonsekvens. …