Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
30–31
May

Mänskliga faktorer i processindustrin

Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

7–8
Jun

Säker processdesign

Klicka här för att läsa mer om kursen. 
Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15
Sep

ATEX-projektet - Översikt

Resultatet av IPS ATEX-projekt presenteras översiktligt av medlemmar i projektgruppen
1. Översikt - Förste syfte och innebörd av ATEX-reglerna
2a. Utbildning i klassning - brandfarlig vara, för industrier
2b. Utbildning i klassning - brännbart damm, för industrier
3. Utrustning för explosionssfarlig miljö - Konsten att beställa rätt
4. Drift och underhåll - Att leva med sitt explosionsskyddsdokument
 

23
Sep

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen. 
Anmälan öppnar i augusti och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

4
Oct

Workshop om digitala arbetstillståndssystem

Preliminärt program

Resultat av den enkäte som genomförts under 2 kvartalet 2022 presenteras.
Några företag presenterar sitt system och sina erfarenheter.
Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Antalet deltagare kommer vara begränsat. Företag som besvarat enkäten har förtur till två platser.

6
Oct

Den (o)mänskliga faktorn

Webbinarium med Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet AB, och Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala Universitet.

Människa Teknik Organisation
Digitalisering och automatisering

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Länk för att ansluta mejlas någon dag innan webbinariet till alla som anmält sig.

21
Oct

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen. 
Anmälan öppnar i september och stänger 3 veckor innan respektve kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

7–18
Nov

IPS Höstkursveckor

Höstens kurser planeras och läggs till i kalendariet efterhand.
Anmälan öppnar i september och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

22–23
Nov

Mänskliga faktorer

Klicka här för att läsa mer om kursen.  
Anmälan öppnar i september och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

5–8
Jun

International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries

Läs mer här!
Examples of topics:
Section 1. Risk assessment

Resilience-based approaches for risk assessment, hazard identification, dependability, cost (1.A)
Smart factory and prevention of accidents (1.B)
Hydrogen or fuel cell safety, Carbon capture and CO2 storage safety, Biogas safety (1.C)
Nanomaterial safety, Emerging risks (1.D)
Safety and loss prevention in COVID19 era (1.E)

Section 2. Security & Safety

Threats, analysis, measures, optimization (2. …