Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
18–21
Aug

Skademekanismer - Distanskurs uppdelad på två halvdagar

Läs mer om kursen här. Halvdag 1 är på tisdagen 18/8, gemensam för alla deltagare. Halvdag 2 är uppdelad i mindre grupper. Du förutsätts delta på Halvdag 1 och sedan Halvdag 2 antingen onsdag, torsdag eller fredag. Ange i anmälan vilken dag du föredrar för Halvdag 2. Tiden är 8.00 - 12.00 samtliga tillfällen.

22
Sep

Utveckling av system för larmpresentation

På webinariet kommer Anna Sirkka från RISE presentera MIND (Multimodal Information Display), ett system för larmhantering som utvecklats tillsammans med Smurfit Kappa. Presentationen varvas med diskussioner i mindre grupper där vi delar erfarenheter om de olika faserna i en teknisk förändring.”
Här är en kort "teaser"! …

24
Sep

Arbetstillstånd - Fördjupning, Del 1

Detta är det första i en serie av tre webinarier för erfarenhetsutbyte om arbetstillstånd, för personer med praktisk erfarenhet inom området. Du förutsätts delta vid all tre tillfällena.
Varje webinar har ett tema; ett inledande anförande, ett grupparbete och en sammanfattande diskussion. …

13
Oct

Mänskliga faktorn

Den uppdaterade IPS-handledningen "Mänskliga faktorn" presenteras översiktligt av författarna Ida Esberg och Jeton Partini från COWI. Uppdateringen planeras vara klar för nedladdning/beställning ungefär vid samma tidpunkt.
Länk för att ansluta mejlas till alla anmälda någon dag innan.

20
Oct

Arbetstillstånd - Fördjupning, Del 2

Detta är det andra i en serie av tre webinarier för erfarenhetsutbyte om arbetstillstånd, för personer med praktisk erfarenhet inom området. Du förutsätts delta vid all tre tillfällena. 
Varje webinar har ett tema; ett inledande anförande, ett grupparbete och en sammanfattande diskussion. …

9–20
Nov

Höstkursveckor

Här är ett preliminärt schema för höstkursveckorna 2020:
9 november: Introduktion till processäkerhet. Läs mer om kursen här.
11-12 november: Riskanalysmetoder. Läs mer om kursen här.

17
Nov

Arbetstillstånd - Fördjupning, Del 3

Detta är det första i en serie av tre webinarier för erfarenhetsutbyte om arbetstillstånd, för personer med praktisk erfarenhet inom området. Du förutsätts delta vid all tre tillfällena.
Varje webinar har ett tema; ett inledande anförande, ett grupparbete och en sammanfattande diskussion. …

27
Jan

Seminarium om lärande av händelser

Den 27 Januari är det dags igen för ”Lärande av händelser”, vårt årliga seminarium, denna gång i Göteborg. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande.
Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! …