Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
1
Mar

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 1/3 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 2 500 kr.

4–5
Mar

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 4-5/3 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 4 500 kr.

4
Mar

Simuleringsverktyg för operatörsutbildning (frukostseminarium)

Susanna Voges från Voovio presenterar ett simuleringsverktyg för operatörsutbildning. Presentationen kommer vara på engelska. Se kort demo här.

Kaffe/te och macka serveras.

Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna att delta utan kostnad.

Anmäl dig senast torsdag 29 februari kl 12.00.

12–13
Mar

Årsmötesdagar

IPS fyller 30 år som förening. Det firar vi med intressanta och inspirerande föredrag, trevligt mingel, nätverkande, jubileumsmiddag och årsstämma. Preliminärt program:

Tisdag 12/3

09.00-11.30 Studiebesök på KTH. Klas Engvall, professor och ansvarig för kursen "Risk Analysis and Management for Chemical Engineers", visar försöksanläggningen "Pressurized pilot-scale fluidised bed gasifier" och pratar om forskning och säkerhetsaspekter. Begränsat antal platser, först till kvarn.

12.00 Lunch i Näringslivets Hus

13.00-17.00 Föredrag med pauser för fika och mingel:

 • Leda och styra för säkerhet. Jan Svärd, EasyMining
 • Säkerhetskulturutveckling. Eva Trulsson, Perstorp
 • Mäta med mening. Ulrika Millgård och Erik Jansson, Vattenfall
 • Krishantering och beredskap. Helene Degerman, RISE
 • Erfarenheter av storskalig nödlägesövning.Rickard Larsson, SCA Östrand
 • Panelsamtal med ovan nämnda

Därefter middag på Artilleriet, för alla som vill och har möjlighet.

Onsdag 13/3, start 8.30
 • Samordnarrollen och riskfrågor vid miljöprövning. Mikael C Larsson, Länsstyrelsernas Nationella Sevesosamordnare
 • Ny anläggning för grön metanol. Elisabeth Wahlström, Perstorp Oxo
 • Pedagogiska grepp inom LTH Uppdragsutbildning, Processäkerhet för industrin. Johan Ingvarson.
 • Bästa exjobbet: Recommendations för Improving the Use of Risk Matrices in Coarse Risk Analyses. Esko Roos & Olga Selitski.
 • IPS 30 år. Samtal om dåtid, nutid och framtid. Anders Jacobsson, Owe Fredholm, Blenda Weibull, Anna-Lena Eriksson, Mats Lindgren och Ann Christin Eriksson.
 • Lunch
 • Ordinarie årsstämma.

Anmäl dig gärna redan nu, och senast måndag 4 mars 12.00 för att delta på plats och senast måndag 11 mars 09.00 om du vill delta digitalt. Notera i anmälan om du deltar på plats eller på distans. Närmare inpå kommer alla som anmält sig och inte angett i anmälan att de deltar digitalt att kontaktas för att bekräfta deltagande på plats på de olika passen (inkl luncherna och middagen).  

14–15
Mar

Riskanalysmetoder

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 14/3 kl 09-17 samt 15/3 kl 08-16, båda datumen är obligatoriska.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 10 500 kr. 

18
Mar

SIL i praktiken - Analysfasen

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 18/3 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 500 kr. 

19
Mar

Lärande av händelser

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 19/3 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 500 kr. 

20
Mar

Skademekanismer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 20/3 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 500 kr. 

21–22
Mar

Säker Processdesign

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 21/3 kl 10-17 och 22/3 kl 08-15, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 10 500 kr. 

9
Apr

ATEX Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 9/4 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 000 kr.

11
Apr

Maskinsäkerhet och CE-märkning

Många som arbetar med processäkerhet har behov av grundläggande kunskaper inom maskinsäkerhet och CE-märkning. Erfarenheter från flera projekt är att detta inte är tillräckligt integrerat i projektrutiner och processäkerhetsarbete. Det är framförallt när man bygger ihop flera utrustningar eller integrerar ny utrustning i en befintlig anläggning som det blir komplext. Det går att ha stenkoll på processäkerheten men ändå göra misstag gällande CE-märkning och tvärtom går det att CE-märka sin sammansatta maskin/aggregat utan att ha full koll på processäkerheten.

Här är några punkter som kommer att tas upp av föreläsarna, Torbjörn Jagstedt (Kiwa) och Daniel Wiberg (OHS Consulting):

 • Principer för upphandling – Vem är tillverkaren (eller tillverkarna) av sammansatta maskiner/aggregat i större projekt typ EPC? Gränssnitt är ofta otydliga, hur kan vi förbättra det?
 • Avsedd användning är centralt – Hur definierar vi avsedd användning på ett bra sätt? 
 • Harmoniserande standarder – Skapa lite förståelse för A, B, och C standarder samt hur dessa praktiskt kan integreras i projekt inom processindustri
 • Exempel på integrering av processäkerhet i CE-märkningsprocessen – Hur kan våra PHA, HAZOP, SIL, arbetsmiljöanalyser bli en bättre del av CE-märkning, istället för att det görs separata riskanalyser för CE-märkning (vilket vi sett i flera projekt)
 • Hur skapar vi ett mer integrerat arbetssätt?

Alla anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 2024-04-08 till alla som är anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom. 

17–18
Apr

Konsekvensanalys

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 17-18/4 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr.

24
Apr

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 24/4 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr. 

25
Apr

Arbetstillstånd och säker avställning

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 25/4 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr.

26
Apr

Checklistor och mallar för processriskanalys

Inom IPS programkommitté har vi diskuterat möjligheter att förnya de checklistor som finns i ”Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin” och nedladdningsbara på hemsidan. Vid denna workshop samlar vi ett begränsat antal ”experter inom området” för att diskutera och bestämma hur vi går vidare. Om du kan bidra med exempel på checklistor och mallar som används inom ditt företag är det ett plus.

14–15
May

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 14-15/5 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 000 kr.

14
May

Ledarskap i MTO-systemet

Föredrag av Jonas Borell, professor och programansvarig för Industrial Engineering and Management vid Lunds Tekniska Högskola.

Om innehållet:

Människor är människor och genom att utforma arbetsmiljöer och processer med beaktande av MTO-systemperspektivet kan vissa risker elimineras eller minimeras. I detta ingår t ex att arbetsprocesser, rutiner och människa-maskin-gränssnitt ska vara anpassade till människors förmågor och begränsningar. Men vad kan man göra mer? Genom att även beakta ledarskapets betydelse kan man komma ännu längre. Hur fungerar ledarskap i ett MTO-perspektiv? Hur kan det påverka mänskliga fel, olycksrisker eller säkerhetsrelaterade lärprocesser? Föredraget bygger delvis på innehåll från kursen ”Processäkerhet för industrin”, som ges av LTH i samarbete med IPS.

Alla anställda i IPS medlemsföretag är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 2024-05-13 till alla som är anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom. 

16
May

ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 16/5 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 000 kr.

20–21
May

Mänskliga faktorer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 20-21/5 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr.

27
May

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 27/5 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 500 kr.

28
May

ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 28/5 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr.

28
May

Statisk elektricitet

Kursen går av stapeln 28/5 kl 13-17. Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500kr.

22
Mar

Adaptation to climate change and impact on the process industry

Loss Prevention Working Party inom European Federation of Chemical Engineers arrangerar ett webbinarium 12 mars kl 14.00-16.30 om nya/ökade olycksrisker inom processindustrin till följd av klimatförändringar ("Natech risks"). Så här skriver de om programmet (fullständigt program finns här):

The world is changing driven by climate change, energy transition and digitalization, so the traditional boundaries of engineering are merging, while novel risks are appearing. It is expected a sharp increase of NaTech risk in the next years since most of the natural events that can trigger technological hazards are influenced by climate change (i.e. extreme temperatures, floods, heavy rains, storms, etc.). Within this context, efforts are performed by national and international authorities worldwide, to introduce strategies of adaptation and mitigation, including reliable assessment procedures and emergency planning for local communities.

This webinar will provide you with a vision of new approaches, advanced techniques, good practice, and applicative results illustrating the interdisciplinary features of the problem. World-class experts in the field will address a comprehensive discussion on selected themes focusing on the following challenges:

 • direct and indirect impacts of climate change on industrial facilities, expected damage patterns, 
 • failure mechanisms due to extreme heat, cold, wildfire, and permafrost thawing;
 • wildfires created problems for the process industry and the map of the wildland-industrial interface in Europe;
 • evolution and new paradigms toward a more reliable and comprehensive NaTech risk assessment;
 • ensuring the resilience of critical infrastructure systems against vegetation, an underlying risk factor possibly compromising power grid reliability during Natech scenarios.

Participants from both academia and industry are very welcome.

2–6
Dec

Global Process Safety Week

To promote the importance of process safety, a global process safety week from Dec 2-6 2024 is facilitated by EPSC, CCPS, AIChE, FABIG and Mary Kay O'Connor. A programwith speakers and webinars will become available. It allows companies and institutions to get involved and use the week to further strengthen safety.