Konsekvensanalys; Utflöde av gaser och vätskor, brand och explosion

Författare: Tomas Lackman
Publicerad 2022, 58 sidor

Denna skrift behandlar vilka utsläppscenarier som kan inträffa och hur man beräknar källstyrka och spridning av gaser utomhus, samt toxiska effekter i omgivningen. Därefter följer avsnitt om konsekvensberäkning med avseende på brand och explosion, i form av splitter, värmestrålning och tryck. Sista avsnittet beskriver olika riskreducerande åtgärder. Skriften ersätter stora delar av innehållet i "Utsläpp och spridning av giftiga gaser" (2009) och "Brand och explosion i vätskor och gaser" (2018).


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen