ATEX; Utrustning

Författare: Per Berg m.fl. (BSL)
Publicerad 2022, 29 sidor

ATEX härstammar från franskans ATmosphères EXplosibles och är ett samlingsnamn för två EU-direktiv som syftar till att reglera hantering av potentiellt explosiva miljöer. I "Grundkunskap om explosiva atmosfärer" (IPS, 2022) finns grundläggande information om explosionsrisker och ATEX-regelverket. Syftet med den här skriften är att sammanfatta ATEX regelverket kopplat till hur utrustning ska vara utformad och konstruerad för att kunna anses vara säker i en potentiellt explosiv atmosfär. Publikationen sammanfattar även: - Tillverkarens ansvar. - Hur en utrustning ska vara märkt och vad som krävs för att få märka en utrustning. - Hur myndigheter ska agera för att upprätthålla lagstiftningen, s.k. marknadskontroll. - Vad man behöver göra vid upphandling av ATEX utrustning.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen