ATEX; Utrustning

Författare: Per Berg m.fl. (BSL)
Publicerad 2022, 29 sidor

ATEX härstammar från franskans ATmosphères EXplosibles och är ett samlingsnamn för två EU-direktiv som syftar till att reglera hantering av potentiellt explosiva miljöer. I "Grundkunskap om explosiva atmosfärer" (IPS, 2022) finns grundläggande information om explosionsrisker och ATEX-regelverket. Syftet med den här skriften är att sammanfatta ATEX regelverket kopplat till hur utrustning ska vara utformad och konstruerad för att kunna anses vara säker i en potentiellt explosiv atmosfär. Publikationen sammanfattar även: - Tillverkarens ansvar. - Hur en utrustning ska vara märkt och vad som krävs för att få märka en utrustning. - Hur myndigheter ska agera för att upprätthålla lagstiftningen, s.k. marknadskontroll. - Vad man behöver göra vid upphandling av ATEX utrustning.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen