SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Författare: Blenda Weibull och Lars Axelsson
Publicerad 2020, 163 sidor

Syftet med den här handledningen är att ge detaljerade råd om hur man bygger upp en väl fungerande instrumentering för säkerhetskritiska funktioner i processindustrin. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och till viss del även SS-EN 61508, och vänder sig bland annat till instrumentingenjörer, projektingenjörer och processingenjörer. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standarderna, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen