SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Författare: Lars Axelsson och Blenda Weibull
Publicerad 2023, 4:e utgåvan, 169 sidor

Syftet med den här handledningen är att ge detaljerade råd om hur man bygger upp en väl fungerande instrumentering för säkerhetskritiska funktioner i processindustrin. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och till viss del även SS-EN 61508, och vänder sig bland annat till instrumentingenjörer, projektingenjörer och processingenjörer. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standarderna, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte. I denna fjärde utgåva (2023) har kapitel 5 som behandlar detaljkonstruktion omarbetats, främst för att ge en mer detaljerad vägledning angående andra manöverdon än ventiler, och speciellt avseende konstruktionslösningar för säkra stopp av "stora" elmotorer.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen