ATEX; Drift och underhåll

Författare: Ebba Rundbom m.fl. (Briab)
Publicerad 2022, 25 sidor

ATEX härstammar från franskans ATmosphères EXplosibles och är ett samlingsnamn för två EU-direktiv som syftar till att reglera hantering av potentiellt explosiva miljöer. Enligt ATEX-direktivet (användardirektivet 1999/92/EG) ska varje verksamhet som hanterar brandfarliga varor och brännbart damm på ett sådant sätt att explosiva atmosfärer kan uppstå, och där det finns risk för brand eller explosion i och med hanteringen, utreda och kartlägga riskerna kopplat till detta. I "Grundkunskap om explosiva atmosfärer" (IPS, 2022) finns grundläggande information om explosionsrisker och ATEX-regelverket. Den här skriften syftar till att ytterligare belysa hur drift och underhåll bör bedrivas på en anläggning med potentiellt explosiva atmosfärer.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen