Nyheter

Interna Externa

Ny publikation: QRA Del 2

22 augusti, 2022

Denna skrift ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys genomförs och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt för en processanläggning. …

Säkerhetssystem ur funktion - EPSC Learning Sheet

4 juli, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juli/augusti! (länk) Några exempel där "den sista försvarslinjen" brustit, med många döda som följd. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Inspektör svimmade - EPSC learning sheet

31 maj, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juni! (länk) En inspektör stack in huvudet genom en manlycka och svimmade p.g.a. syrebrist. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Flamspärr brast - EPSC learning sheet

5 maj, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för maj! (länk) En flamspärr brast och började läcka på grund av högt flöde och tryck. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Explosion i tank - EPSC learning sheet

4 april, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för april! (länk) Vätgas som bildats genom korrosion i en svavelsyratank ansamlades under taket och antändes vid hetarbete.  Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Snart startar "Processäkerhet för industrin, 15 hp"

28 mars, 2022

Den nya utbildningen, "Processäkerhet för industrin" vid Lunds Tekniska Högskola kör igång 20-21 april. Det går att anmäla sig i ytterligare några dagar! Merparten är på distans. Läs mer på LTH's webbplats. …

Strypt ventil - EPSC learning sheet

3 mars, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för mars! (länk) En kägelventil användes för att strypa flödet och trycket av gas, från 80 till 30 bar, vilket ledde till kraftiga vibrationer och risk för utmattningsbrott. …

Brusten slang och utsläpp av giftig gas - EPSC learning sheet

2 februari, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheets" för februari! (länk) En slang av stålmantlad PTFE skadades och brast på grund av korrosion, vilket ledde till utsläpp av den mycket giftiga gasen fosgen.  Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Distansutbildningen"Processäkerhet för industrin, 15 hp"

20 januari, 2022

Kursstart för den nya utbildningen vid LTH, "Processäkerhet för industrin", som skulle ha börjat nu i januari, har skjutits upp till april. Det är kvartsfart under ett läsår, motsvarande 15 högskolepoäng. Merparten är på distans. …