Nyheter

Interna Externa

Årsmötesdagarna 12-13 mars har mycket att erbjuda!

30 januari, 2024

Årsmötesdagarna 12-13 mars har mycket att erbjuda för alla som är intresserade av processäkerhet! Anställda i medlemsföretag/-organisation deltar utan kostnad. Läs mer i kalendariet.

Tappad klortank - EPSC Learning Sheet

1 juni, 2024

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juni!  (länk)    En stålvajer brast när en 29-tons trycksatt tank fylld med klor lyftes upp på ett fartyg. 13 personer dödades och 250 personer skadades vid utsläppet som följde. …

Läckande bälg - EPSC Learning Sheet

1 maj, 2024

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för maj!  (länk)    Vid uppstart av en kompressor havererade en bälg i anslutande rörsystem, vilket ledde till gasutsläpp. Bälgar tar upp rörelser till följd av termisk expansion. …

Call for papers - Loss Prevention 2025

9 april, 2024

Loss Prevention 2025 Conference will be held on JUNE 8-11, 2025, in Bologna, Italy Loss Prevention 2025 is organized by AIDIC, The Italian Association of Chemical Engineering and promoted by The Working Party on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries. …

Gasexplosion med isobuten

2 april, 2024

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för april!  (länk)    En Y-sil brast på grund av tryckvariationer orsakade av termisk expansion. Utsläppet av isobuten ledde till en katastrofal gasmolnsexplosion. …

Explosion i batchreaktor - EPSC Learning Sheet

1 mars, 2024

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för mars!  (länk)    Vid den första satsningen av väteperoxid och brandfarligt lösningsmedel inträffade en explosion i en batchreaktor. …

Inspelningar från MTO-Dagen

22 februari, 2024

MTO-Dagarna arrangeras av MTO Säkerhet AB. På lunchwebbinariet den 9 februari presenterades erfarenheter från utredningar av arbetsplatsolyckor, verktyg för proaktivt säkerhetsarbete och lärande genom systematiskt utredningsarbete. …

Explosion i krackeranläggning - EPSC Learning Sheet

1 februari, 2024

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för februari!  (länk)    Vid uppstart av en krackeranläggning strömmade gas från en högtrycksseparator (HT) till en lågtrycksseparator (LT) som övertrycktes och brast. …

Klorbrand i kolstålsrör - EPSC Learning Sheet

1 december, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för november!  (länk)    En brand uppstod när klor reagerade med järn i ett  kolstålsrör. Orsaken var hög temperatur p.g.a. fel på eltracing. …

Dödsolyckan i Ängelholm i juni

10 november, 2023

Två personer omkom i en tragisk olycka på företaget Omni Polymer i Ängelholm i juni. De höll på att göra rent i en tank där det bildades giftigt svavelväte. Lite mer information finns i denna artikel på SVT Nyheters webbplats.

Spricka i termometerficka - EPSC Learning Sheet

1 november, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för november!  (länk)    Ökad flödeshastighet i en värmeväxlare ledde till resonans, vibrationer, utmattningssprickor och läckage från en termometerficka. …

Artiklar från Loss Prevention i Prag 2022

27 oktober, 2023

Ett urval av de artiklar som presenterades på "17th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries" har nyligen publicerats i ett "special issue" av tidskriften Process Safety and Environmental Protection. …