Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

Användning av processäkerhetsindikatorer

Anders Jacobsson, Johan Ingvarson, 25 sidor (2018)

Dammexplosioner

Ken Nessvi, 56 sidor (2018)

Handledning om riskanalyser

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Nyheter

Interna Externa

Månadens fråga

Hur bedömer Du riskerna vid fyllning/lossning av tankbil i er verksamhet?

Apropå filmen "Fel koppling - Giftigt resultat")