Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

Dammexplosioner

Ken Nessvi, 56 sidor (2018)

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Processäkerhet för operatörer - Anvisning för kursledaren

Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares, 24 sidor (2018)

Nyheter

Interna Externa

Månadens fråga

Deltar du på konferensen 9-10 oktober?