Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Månadens fråga

Vad tycker Du om Fire in Baton Rouge?

Ny CSB-film med fokus på mänskligt felhandlande. Klicka här för att se den.