Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

 

Interna Externa
24–27
Jun

Symposium on Resilience Engineering

Embracing resilience: Scaling up and Speeding up
We work in a complex world of changing pressures, relationships, interdependencies, and novel possibilities. Past performance and safety are no guarantee of continued success. What matters more and more is the ability to cope with the unexpected, and adapt to keep pace with change. …

24
Sep

Sevesokonferensen 2019

Välkommen till Sevesokonferensen 2019
Datum: 24 september 2019, 09:00-16:30.
Plats: Stockholm City Conference Center, CCC, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till den återkommande Sevesokonferensen. …