Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

23
Oct

MSB:s Sevesokonferens

Här finns all information och anmälningsformulär: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/Sevesokonferensen-2018/

12–23
Nov

Höstkursveckor

En översikt finns nedan. Detaljerat program finns här. För att anmäla dig, klicka på respektive kurs i listan nedan. Senaste dag för anmälan är 29 oktober för kurserna under vecka 46, och 5 november för kurserna under vecka 47.
Om en kurs är fullbokad kan du mejla anmalanips@demomeeting.se och anmäla dig som reserv vid eventuella återbud. …

4
Dec

Seminarium om Processäkerhetsindikatorer

Preliminärt program
09.30 - 10.00 Mingel och förmiddagsfika
10.00 - 10.15 Inledning, vad är på gång inom IPS (Mats Lindgren)
10.15 - 11.00 Resultatet av IPS Projekt 66, Användning av processäkerhetsindikatorer, presenteras och diskuteras av projektledarna, Anders Jacobsson och Johan Ingvarson
11.00 - 12.15 Några medlemsföretag presenterar sitt arbete med processäkerhetsindikatorer
13.00 - 13.30 Synpunkter från tillsynsmyndigheter
13. …

23
Jan

Workshop om lärande av händelser

Program kommer under hösten. Kan du tänka dig att presentera en händelse (olycka, tillbud, avvikelse), eller har du förslag intressanta händelser? Kontakta föreståndaren (mats@ips.se)!