Nyheter

Interna Externa

Presentationer från Malmömässan 7 februari

19 februari, 2019

Nu kan Du ladda ned presentationerna (klicka här): - Fortlöpansde tillsyn och riskbedömning enligt AFS 2017:3. Jens Tornberg, ÅF - Arbetstillstånd och säker avställning. …

Fler nya medlemmar!

12 december, 2018

Vi välkomnar dessa nya medlemmar, som tillkommit under 4:e kvartalet: Energilösningar Norrland E.ON Energilösningar AB KCEM (Kompetenscentrum Energetiska Material) Valmet AB Dessutom har Dekra bekräftat att de återkommer efter att ha "vilat" ett par år. …

Seminariet om processäkerhetsindikatorer 4/12

7 december, 2018

Vid seminariet presenterade Anders Jacobsson och Johan Ingvarson resultatet av den enkät bland medlemsföretag som genomfördes i våras, om användning av processäkerhetsindikatorer (mätning av viktiga aspekter för processäkerheten i en verksamhet, och …

Konferensen 9-10 oktober - Presentationer

11 oktober, 2018

IPS konferens, "Processäkerhet 2018", genomfördes 9-10 oktober. Stort tack till alla medverkande och deltagare! Det var många intressanta föredrag och positivt gensvar från deltagarna. …

Inbjudan och anmälningar till höstkursveckorna

3 september, 2018

En översikt finns nedan. Detaljerat program finns här. För att anmäla dig, klicka på respektive kurs i kalendariet. Senaste dag för anmälan är 29 oktober för kurserna under vecka 46, och 5 november för kurserna under vecka 47. …

Process Safety Event Rate benchmarking

23 november, 2018

Process Safety Event Rate (PSER) Tier 1 och 2 är internationellt etablerade mätetal för processäkerhet, som definieras och stöds av bland andra International Council of Chemical Associations. …

30 år sedan Piper Alpha!

6 juli, 2018

Piper Alpha var en brittisk oljeplattform i Nordsjön, totalförstörd genom explosion och brand den 6 juli 1988. Vid olyckan omkom 167 av de 226 personerna ombord. …

MSB:s Sevesokonferens

7 juni, 2018

Praktisk information Datum: 23 oktober 2018, 09:00-16:30. Plats: HILTON STOCKHOLM SLUSSEN,  Guldgränd 8,  Stockholm. Kostnad: Konferensavgiften är 1 250 kr exklusive moms. I avgiften ingår kostnader för konferensen, lunch och fika. …

Ny bok från CCPS, "Dealing with aging process facilities and infrastructures"

7 maj, 2018

Dealing with Aging Process Facilities and Infrastructures (April 2018) This new CCPS book, scheduled for publication in April 2018, examines the concept of aging process facilities and infrastructure in high hazard industries and highlights options for dealing with the problem while addressing …

Ny CSB-film, Mixed Connection, Toxic Results

2 mars, 2018

Svavelsyra pumpades in i cistern för natriumhypoklorit i samband med lossning av tankbil, vilket ledde till kraftig utveckling och utsläpp av klorgas. Se filmen här.