Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

 

Interna Externa
16
May

Seminarier om styrsystem och funktionssäkerhet

Den 16 maj blir det två fristående halvdagsseminarier hos ÅF i Göteborg (även webbsändning). Deltagande är gratis för anställda i medlemskretsen, övriga får delta i mån av plats (avgift 1000 kr per halvdag). Senaste dag för anmälan är 10 maj. Ange i anmälan om du deltar på förmiddagen, eftermiddagen eller både, samt om du deltar på lunchen.
08.00 - 11. …

28
May

Kvantitativ riskanalys (QRA) seminarium

Den 28 maj blir det ett heldagsseminarium om kvantitativ riskanalys hos ÅF i Göteborg. En förstudie inom området genomförs för närvarande av ÅF i samarbete med COWI, på uppdrag av IPS. Området har särskild aktualitet då Boverket arbetar med allmänna råd om bland annat hänsyn till risken för olyckor i närheten av verksamheter. …

24–27
Jun

Symposium on Resilience Engineering

Embracing resilience: Scaling up and Speeding up
We work in a complex world of changing pressures, relationships, interdependencies, and novel possibilities. Past performance and safety are no guarantee of continued success. What matters more and more is the ability to cope with the unexpected, and adapt to keep pace with change. …