Nyheter

Här publiceras information om planerade och pågående aktiviteter, nytt innehåll på andra delar av hemsidan etc. Även externa nyheter kan publiceras här.

 

Handlingar inför årsmötet tillgängliga för kontaktpersoner

13 mars, 2018

Under fliken "Om IPS/För kontaktpersoner" finns följande: - Dagordning för årsmötet 2018-03-21 - Årsredovisning 2017 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse - Program för 2018-2020 (förslag till årsmötet) - Budget för …

Presentationerna från workshop om lärande av händelser

2 februari, 2018

Presentationerna kan laddas ned här! Ämnena är: Brand i förbränningsväxlare, Nordkalkolyckan, Dammexplosion och brand vid lossning av träpellets, Bästa exjobbet 2017 samt Processäkerhetsindikatorer.

Ny skrift, Brand och explosion i vätskor och gaser

29 januari, 2018

Den nya skriften har producerats av Tomas Lackman. Den ersätter de två tidigare, "Gasexplosioner" (2002) och "Brand som kemisk reaktion" (1999). Alla kan beställa tryckta exemplar av den nya skriften, via fliken "Material". De kostar 250 kr/st plus porto/frakt (min 80 kr). …

Fire in Baton Rouge, nu med svensk text!

25 januari, 2018

Denna CSB-film handlar om en brand vid ExxonMobils raffinaderi i Louisiana, USA. Branden uppstod när operatörer av misstag lossade fel muttrar på en ventil. Det var ett äldre ventilarrangemang, som inbjöd till felhandlande. Filmen är drygt 8 min lång. …

Bemannade byggnader och gasmolnsexplosioner

18 december, 2017

Nu går det att ladda ned eller beställa den nya handledningen om placering och dimensionerande explosionslaster med avseende på gasmolnsexplosioner utomhus. Du hittar den under "Nya publikationer" eller fliken "Material" på startsidan. …