Nyheter

Här publiceras information om planerade och pågående aktiviteter, nytt innehåll på andra delar av hemsidan etc. Även externa nyheter kan publiceras här.

 

Välkomna Höganäs!

13 juni, 2018

Vi välkomnar anrika metallpulvertillverkaren Höganäs AB som medlem. Läs mer om Höganäs här. IPS har nu 103 medlemmar! Här kan du se vilka det är.

MSB:s Sevesokonferens

7 juni, 2018

Praktisk information Datum: 23 oktober 2018, 09:00-16:30. Plats: HILTON STOCKHOLM SLUSSEN,  Guldgränd 8,  Stockholm. Kostnad: Konferensavgiften är 1 250 kr exklusive moms. I avgiften ingår kostnader för konferensen, lunch och fika. …

Ny version av IPS publikation "Dammexplosioner"

8 maj, 2018

Den nya versionen av "Dammexplosioner" ersätter dels den tidigare med samma namn från 2002, samt "Dammexplosioner - åtgärder för att förhindra och lindra effekterna" från 2011. Författare är Ken Nessvi, Process Safety Group. …

Ny bok från CCPS, "Dealing with aging process facilities and infrastructures"

7 maj, 2018

Dealing with Aging Process Facilities and Infrastructures (April 2018) This new CCPS book, scheduled for publication in April 2018, examines the concept of aging process facilities and infrastructure in high hazard industries and highlights options for dealing with the problem while addressing …

Handlingar inför årsmötet tillgängliga för kontaktpersoner

13 mars, 2018

Under fliken "Om IPS/För kontaktpersoner" finns följande: - Dagordning för årsmötet 2018-03-21 - Årsredovisning 2017 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse - Program för 2018-2020 (förslag till årsmötet) - Budget för …

Ny CSB-film, Mixed Connection, Toxic Results

2 mars, 2018

Svavelsyra pumpades in i cistern för natriumhypoklorit i samband med lossning av tankbil, vilket ledde till kraftig utveckling och utsläpp av klorgas. Se filmen här.