Frågor och svar om IPS webb-utbildning

För dig som ska gå eller gått utbildningen

Hur får jag det utlovade diplomet?

Du skriver själv ut diplomet efter att du avslutat utbildningen. Välj "Certifikat & Diplom" i menyn överst när du ser listan över dina utbildningar. Har du missat detta är det bara att logga in igen med din kursdeltagarkod på www.ssg.se ("Gå en utbildning"). Har du tappat bort koden kontaktar du SSG Support.

Jag vill titta på utbildningen igen eller repetera delar

Du kan när som helst repetera kursen. Starta utbildningen på samma sätt som tidigare med den kursdeltagarkod du hade. Har du tappat bort koden kontaktar du SSG Support.

Jag svarade fel på någon fråga i provet men fick inte veta det rätta svaret

Anteckna vilken fråga det var och kontakta HMS-avdelningen på ditt företag eller organisation (alternativt examinatorn om du är student), eller IPS kontaktperson om du vet vem det är, och be dem om hjälp. Vi kan tyvärr inte skriva ut de rätta svaren eftersom provet kan vara en del i en examination.

Jag kunde inte titta på video-klippen i utbildningen

I vissa fall kan företagets brandvägg ställa till problem. Kontakta den som är ansvarig för utbildningen i din organisation, så ska den personen kunna lösa detta tillsammans med IT-avdelningen.

 

För dig som organiserar utbildningen

Vem kan tilldela utbildningen till deltagare?

De som har denna roll kallas administratörer. Ett företag kan ha flera administratörer. Den som redan är administratör kan registrera fler administratörer. Kontakta SSG Support om du behöver hjälp med hur man gör.

Jag har hand om utbildningar och behöver kunna gå in och titta på utbildningens innehåll. Hur gör jag det?

Se till att ditt företag är registrerat som användare av utbildningen och att du tilldelas utbildningen på samma sätt som alla andra deltagare (se instruktioner som du hittar här) . Du kan sedan själv genomföra utbildningen och repetera den när du vill med hjälp av den inloggning eller kursdeltagarkod du fått. Har du tappat bort koden kontaktar du SSG Support.

En deltagare vill veta det rätta svaret på en fråga i provet - hur gör jag då?

IPS kontaktperson kan ladda ner svaren på alla frågor från IPS hemsida och besvara deltagarens fråga muntligt. Eftersom provet kan vara en del i en examination så kan vi tyvärr inte publicera svaren öppet, och inte heller dela ut svarsalternativen till deltagare. 

Varför måste jag mata in faktureringsuppgifter när jag registerar vår organisation för att använda IPS utbildning?

Det är ett obligatoriskt fält som standard i SSG:s plattform. Om du är medlem i IPS och enbart använder IPS utbildning, och inte någon av SSG:s utbildningar, så används aldrig faktureringsuppgifterna, förutsatt att du har angett vid registreringen att din organisation är medlem i IPS.

Deltagare säger att det inte fungerar att titta på video-klippen

Det kan eventuellt vara er brandvägg som ställer till problem. Här finns en instruktion som kan hjälpa dig att lösa problemet tillsammans med er IT-avdelning.