IPS webb-utbildning:

Introduktion till processäkerhet

Här finns en sida med frågor och svar angående utbildningen: Frågor och svar om IPS webb-utbildning

Ladda ner en översikt om utbildningen och hur det fungerar (en sida):
- För medlemmar
- För icke medlemmar
- För högskolor

Här kan du hämta en detaljerad instruktion för administratörer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka säkerheten på svenska processanläggningar genom att förmedla en grundläggande kunskap om processäkerhet, samt att uppmunra till riskmedvetande, ansvarstagande, aktivt deltagande i processäkerhetsarbetet och fortsatt kompetensutveckling.

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper, liksom för studenter som avser att arbeta inom processindustrin. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer,  ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer, underhållspersonal, skyddsombud, men också konsulter som utför uppdrag åt processindustrin eller tillsynsmyndigheter. IPS förhoppning är att kursen blir ett obligatoriskt inslag i relevanta högskoleutbildningar.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och typiska egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

Omfattning

Kursen är en självstudiekurs via webben. Avsätt ca 3-5 timmar för att genomföra den. Verklig tidsåtgång varierar med kursdeltagarens förkunskaper och intresse av att fördjupa sig. Utbildningen är uppdelad i två delar, med ett avslutande prov i varje del. Utbildningens effekt ökar om den kombineras med en workshop eller ett utbildningstillfälle, där deltagarna kan ställa frågor, öva och utbyta erfarenheter.

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i processer som använder sig av ämnena i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen innehåller följande rubriker:

 • Introduktion
 • Olyckor och olycksfenomen
 • Riskhantering
 • MTO
  • Människa
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Organisation
Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för anställda hos IPS medlemsföretag. Den är också kostnadsfri för relevanta högskoleutbildningar. Icke medlemsföretag kan köpa tillgång till utbildningen via SSG, www.ssg.se .

Registrering av utbildningen och repetition

Efter godkända prov kan kursdeltagaren själv skriva ut ett diplom. Samtidigt registreras den avslutade utbildningen hos SSG. Därefter kan kursdeltagaren repetera utbildningen när som helst med samma kursdeltagarkod, eller genom att kontakta SSG support.

Hur fungerar det praktiskt?

Ladda ner en översikt om utbildningen och hur det fungerar (en sida):
- För medlemmar
- För icke medlemmar
- För högskolor

Dessa tre moment krävs för att komma igång:
Steg 1: Klicka på "Registrera ditt företag" på www.ssg.se . Om ditt företag eller högskola redan använder SSG:s utbildningar ska du under registreringsprocessen logga in med befintliga inloggningsuppgifter (välj "Mina tjänster") och anmäla att du vill använda IPS utbildning. 
Steg 2: Tilldela utbildningen till deltagare: Logga in på www.ssg.se med den inloggningsinformation du fått vid registreringen, registrera kursdeltagare och tilldela dem utbildningen. Ett företag kan anmäla flera administratörer som får rätt att tilldela utbildningen till deltagare.
Steg 3: Genomföra utbildningen: Kursdeltagaren får ett mail med en länk till utbildningen. 

Här kan du hämta en detaljerad instruktion om hur du genomför dessa tre moment.

Support
 • Svar på vanliga frågor hittar du här.
 • Har man problem med att få utbildningssidorna att fungera - kontakta SSG support, se www.ssg.se
 • I vissa fall kan företagets brandvägg blockera uppspelning av filmerna i utbildningen. Här kan du hämta en instruktion för att lösa det problemet.
 • Behöver man hjälp med SSG:s plattform - kontakta SSG support, se www.ssg.se
 • Undrar man över utbildningens innehåll eller frågorna i provet - kontakta HMS-avdelningen på sitt företag, alternativt sin examinator om man är student .
 • Vill man framföra synpunkter på utbildningens innehåll för att förbättra den - kontakta IPS.
Fördjupning

Följande IPS handledningar är särskilt lämpliga som fördjupning:

"Introduktion till processäkerhet" 
"Omtalade olyckor inom processindustrin"
Flera andra IPS handledningar är också lämpliga. Samtliga kan laddas ner eller köpas här.

Utbildningen innehåller utdrag ur filmer som CSB producerat. Dessa filmer kan ses i sin helhet här, och även på www.csb.gov .