Publicerad 30 november, 2022

Webbinariet 29 november, Miljöriskbedömning - Praktiska erfarenheter

WSP, Inovyn, Billerud Gruvön och AFRY presenterade praktiska erfarenheter av IPS metod för bedömning av miljökonsekvenser av kemikalieolyckor, som lanserades våren 2021. Cirka 77 personer deltog.

Här kan du ladda ned presentationerna, handledningen (metodbeskrivningen) och det tillhörande excelverktyget

Inspelningen finns under fliken Material, Inspelade Seminarier.

Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i din organisation. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.