Miljöriskbedömning - Metod för bedömning av miljökonsekvens av kemikalieolyckor

Författare: Jan-Ove Ragnarsson m.fl.
Publicerad 2021, 55 sidor

Denna handledning innehåller en detaljerad metodbeskrivning för bedömning av miljökonsekvenser av en kemikalieolycka. Vid bedömningen beaktas utsläppt kemikaliemängd, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljökonsekvensen kvarstår, vissa särskilda omständigheter samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för mänskligt nyttjande. Resultaten redovisas i form av poängvärde för beräknad miljökonsekvens. Genom att också beakta separat utförd skattning av sannolikhet fås ett mått på miljöriskens storlek för den aktuella skadehändelsen. Handledningen innehåller också förslag till riskkriterier för den yttre miljön baserat på tillämpning av metoden.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen