Föreståndare Brandfarliga Varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Huvudförfattaren Åke Persson presenterar den nya skriften, ”Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter”, som tagits fram av IPS och Brandskyddsföreningen. Dessutom kommer några medlemsföretag presentera hur föreståndarskapet är organiserat och fungerar praktiskt hos dem.Föreståndare Brandfarliga Varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter - Intressentföreningen för Processäkerhet