Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir helt digital även denna gång. Det blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".

Preliminärt program (länk)

Anmäl dig senast 2022-01-24 kl 14:00.

Länk för att ansluta via MS Teams mejlas kort därefter till alla som anmält sig.