Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir denna gång helt digital. Dert blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".

Kontakta föreståndaren (mats@ips.se) om du kan tänka dig att bidra med ett kortare eller längre föredrag eller bara ett informellt inlägg. Alla inlägg är välkomna, både planerade och spontana!