Lärande av händelser

Outlook inbjudan med länk för att ansluta har mejlats 2022-01-24 kl 09:53 till alla som var anmälda då. Nya anmälda får länken allt eftersom. Kolla din skräppost om du anmält dig och inte hittar inbjudan i inkorgen, och mejla anmalanips@demogroup.se om du ändå inte hittar den.

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir helt digital även denna gång. Det blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".

Program, uppdaterat 2022-01-24.