Publicerad 12 juli, 2021

Ny publikation: QRA Del 1

Nu är den nya skriften, QRA Del 1, klar! Den ger en översiktlig beskrivning av kvantitativ riskanalysmetodik med inriktning på allvarliga kemikalieolyckor, och diskuterar när och hur QRA (efter engelskans Quantitative Risk Analysis) kan vara ett användbart och lämpligt verktyg för riskhantering i och omkring verksamheter där sådana olyckor kan ske.

Det är IPS målsättning att denna första skrift, och en kommande Del 2 (en mer detaljerad metodvägledning), ska bidra till att öka samsynen mellan inblandade intressenter, samt skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som tillförlitlig metod i Sverige.

Ladda ned pdf-filen här (endast medlemmar, lösenord krävs), eller beställ tryckta exemplar här (levereras från mitten av augusti). Kontaktpersoner kan beställa två tryckta exemplar utan kostnad, annars kostar de 200 kronor per styck.

Skriften presenteras översiktligt på ett webinar den 1 september, kl 9:00 - 11:00. Anmäl dig via kalendariet, senast 31/8 kl 12:00.