QRA - Del 1

Författare: Sohrab Nassiri m.fl.
Publicerad 2021, 44 sidor

Den här skriften ger en översiktlig beskrivning av kvantitativ riskanalysmetodik, och diskuterar när och hur QRA (efter engelskans Quantitative Risk Analysis) kan vara ett användbart och lämpligt verktyg för riskhantering i och omkring verksamheter där det kan ske allvarliga kemikalieolyckor. Det är IPS målsättning att denna första skrift, och den mer detaljerade metodvägledningen i Del 2, ska bidra till att öka samsynen mellan inblandade intressenter, samt skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som tillförlitlig metod i Sverige.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen