Publicerad 31 augusti, 2018

Ny videofilm, "Fel koppling - Giftigt resultat"

Filmen handlar om ett utsläpp av giftiga gaser i samband med lossning av tankbil vid en kemisk industri i USA. Tankbilsföraren kopplade slangen på fel röranslutning, så att svavelsyra gick in i en cistern med natriumhypoklorit, varvid kraftig exoterm reaktion och klorgasbildning uppstod. Filmen är ca 11 minuter lång, den har producerats av Chemical Safety Board i USA och försetts med svensk text av IPS. Du hittar den under fliken Material, Filmer eller så klickar du r för att se den direkt.