Implementering av ett digitalt arbetstillståndssystem hos AstraZeneca Södertälje

Peter Stenberg och Linda Berglund från AstraZeneca berättar om införandet av ett nytt arbetstillståndsystem vid AstraZeneca i Södertälje, samt vilka system som utvärderades (varav några används på andra sajter inom AZ) och motiven för de val som gjorts.

Alla anställda hos IPS medlemsföreta är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas senast på morgonen dagen innan webbinariet, till alla som anmält sig innan dess. Den som anmäler sig senare får länken allt eftersom.



Implementering av ett digitalt arbetstillståndssystem hos AstraZeneca Södertälje - Intressentföreningen för Processäkerhet