Ledarskap i MTO-systemet

Föredrag av Jonas Borell, professor och programansvarig för Industrial Engineering and Management vid Lunds Tekniska Högskola. Jonas är också en av de tre lärarna på "Processäkerhet för industrin", distansutbildningen för yrkesverksamma som IPS tog initiativ till och stödjer.

Om innehållet:

Människor är människor! Genom att utforma arbetsmiljöer och processer med beaktande av MTO-systemperspektivet kan vissa risker elimineras eller minimeras. I detta ingår t ex att arbetsprocesser, rutiner och människa-maskin-gränssnitt ska vara anpassade till människors förmågor och begränsningar. Men vad kan man göra mer? Genom att även beakta ledarskapets betydelse kan man komma ännu längre. Hur fungerar ledarskap i ett MTO-perspektiv? Hur kan det påverka mänskliga fel, olycksrisker eller säkerhetsrelaterade lärprocesser? Föredraget bygger delvis på innehåll från kursen "Processäkerhet för industrin”, som ges av LTH i samarbete med IPS.

Alla anställda i IPS medlemsföretag är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 2024-05-13 till alla som är anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom.