Checklistor och mallar för processriskanalys

Inom IPS programkommitté har vi diskuterat möjligheter att förnya de checklistor som finns i ”Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin” och nedladdningsbara på hemsidan. Vid denna workshop samlar vi ett begränsat antal ”experter inom området” för att diskutera och bestämma hur vi går vidare. Om du kan bidra med exempel på checklistor och mallar som används inom ditt företag är det ett plus.