Maskinsäkerhet och CE-märkning

Många som arbetar med processäkerhet har behov av grundläggande kunskaper inom maskinsäkerhet och CE-märkning. Erfarenheter från flera projekt är att detta inte är tillräckligt integrerat i projektrutiner och processäkerhetsarbete. Det är framförallt när man bygger ihop flera utrustningar eller integrerar ny utrustning i en befintlig anläggning som det blir komplext. Det går att ha stenkoll på processäkerheten men ändå göra misstag gällande CE-märkning och tvärtom går det att CE-märka sin sammansatta maskin/aggregat utan att ha full koll på processäkerheten.

Här är några punkter som kommer att tas upp av föreläsarna, Torbjörn Jagstedt (Kiwa) och Daniel Wiberg (OHS Consulting):

  • Principer för upphandling – Vem är tillverkaren (eller tillverkarna) av sammansatta maskiner/aggregat i projekt? Gränssnitt är ofta otydliga, hur kan vi förbättra det?
  • Avsedd användning är centralt – Hur definierar vi avsedd användning på ett bra sätt? 
  • Harmoniserande standarder – Skapa lite förståelse för A, B, och C standarder samt hur dessa praktiskt kan integreras i projekt inom processindustri
  • Exempel på integrering av processäkerhet i CE-märkningsprocessen – Hur kan våra PHA, HAZOP, SIL, arbetsmiljöanalyser bli en bättre del av CE-märkning, istället för att det görs separata riskanalyser för CE-märkning (vilket vi sett i flera projekt)
  • Hur skapar vi ett mer integrerat arbetssätt?

Alla anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 2024-04-08 till alla som är anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom.