Årsmötesdagar

IPS fyller 30 år som förening. Det firar vi med intressanta och inspirerande föredrag, trevligt mingel, nätverkande, jubileumsmiddag och årsstämma. Preliminärt program:

Tisdag 12/3

09.00-11.30 Studiebesök på KTH. Klas Engvall, professor och ansvarig för kursen "Risk Analysis and Management for Chemical Engineers", visar försöksanläggningen "Pressurized pilot-scale fluidised bed gasifier" och pratar om forskning och säkerhetsaspekter. Begränsat antal platser, först till kvarn.

12.00 Lunch i Näringslivets Hus

13.00-17.00 Föredrag med pauser för fika och mingel:

 • Leda och styra för säkerhet. Jan Svärd, EasyMining
 • Säkerhetskulturutveckling. Eva Trulsson, Perstorp
 • Mäta med mening. Ulrika Millgård och Erik Jansson, Vattenfall
 • Krishantering och beredskap. Helene Degerman, Linköpings Universitet
 • Erfarenheter av storskalig nödlägesövning.Rickard Larsson, SCA Östrand
 • Panelsamtal med ovan nämnda

Därefter middag på Artilleriet, för alla som vill och har möjlighet.

Onsdag 13/3, start 8.30
 • Samordnarrollen och riskfrågor vid miljöprövning. Mikael C Larsson, Länsstyrelsernas Nationella Sevesosamordnare
 • Ny anläggning för grön metanol. Elisabeth Wahlström, Perstorp Oxo
 • Pedagogiska grepp inom LTH Uppdragsutbildning, Processäkerhet för industrin. Johan Ingvarson.
 • Bästa exjobbet: Recommendations för Improving the Use of Risk Matrices in Coarse Risk Analyses. Esko Roos & Olga Selitski.
 • IPS 30 år. Samtal om dåtid, nutid och framtid. Anders Jacobsson, Owe Fredholm, Blenda Weibull, Anna-Lena Eriksson, Mats Lindgren och Ann Christin Eriksson.
 • Lunch
 • Ordinarie årsstämma.

Anmäl dig senast måndag 4 mars 12.00 för att delta på plats och senast måndag 11 mars 09.00 om du vill delta digitalt. Notera i anmälan om du deltar på plats eller på distans. Alla som anmäler sig och inte anger i anmälan att de deltar digitalt kontaktas för att bekräfta deltagande på plats på de olika passen (inkl luncherna och middagen). Mer information om studiebesöket på KTH och middagen mejlas till alla som anmäler sig till dem.