Lansering av IPS nya skrift, QRA Del 2

 

Länk för att ansluta mejlades 6/9 kl 11:10 till alla som var anmälda då. De som anmäler sig efter det kommer att få länken efterhand under dagen, eller på morgonen 7/9. Om du inte fått länken innan webbinariet börjar, mejla info@ips.se!

QRA Del 2 ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys (Quantitative Risk Analysis/Assessment) bör genomföras och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt för en processanläggning. Den vänder sig i första hand till utförare och beställare. Del 1, som publicerades 2021, ger en introduktion för den som inte har så ingående förkunskaper i ämnet. Målsättningen är att Del 1 och Del 2 tillsammans ska skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige, och bidra till ökad samsyn mellan inblandade intressenter.

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Anmälan görs via kalendariet på hemsidan, senast 6 september. Länk skickas till alla anmälda senast 6 september.

Agenda

9.00 Introduktion (Anders Jacobsson)

9.05 Inledning (Johan Ingvarson)

9.15 Scenarier (Fredrik Nystedt)

9.25 Frekvensanalys och modellering av källstyrka (Sohrab Nassiri)

9.35 Konsekvensanalys (Terje Egeberg)

9.45 Beräkning av exponering och skador (Sohrab Nassiri)

9.55 Beräkning och värdering av risk (Fredrik Nystedt)

10.05 Hantering av osäkerhet och kvalitetssäkring (Johan Ingvarson)

10.10 Paus

10.20-11.00 Frågor från deltagarna