Lansering av IPS nya skrift, QRA Del 2

Agenda

QRA Del 2 presenteras översiktligt av författarna, Johan Ingvarson (J. I. Riskkonsult), Terje Egeberg (ORS Consulting), Sohrab Nassiri (AFRY) och Fredrik Nystedt (Briab). Inledning av IPS projektledare Anders Jacobsson.

Saxat från skriftens inledningen: 

Som följd av stor efterfrågan på vägledning för användning och framtagande av kvantitativa riskanalyser (QRA) som beslutsunderlag inom svensk processindustri har IPS tagit fram en QRA-handledning i två delar. Målsättningen är att handledningen ska öka samsynen mellan inblandade intressenter och skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige. Den första delen (IPS, 2021) ger en introduktion till vad QRA är och när metoden är lämplig att använda. Del 1 riktar sig i första hand till personer som inte förväntas besitta ingående förkunskaper i ämnet. Denna andra del vänder sig i första hand till utförare och beställare av kvantitativa riskanalyser. Syftet med QRA Handledning Del 2 är att utgöra en vägledning för hur en QRA genomförs och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt. Handledningen visar vilka steg i riskanalysen som behöver genomföras för att få fram ett välgrundat beslutsunderlag och hur dessa steg genomförs för en processanläggning.

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets.