Processäkerhetens grundregler

Processäkerhetens grundregler är en vägledning för riskmedvetenhet och säkra arbetsmetoder i samband med drift och underhåll av processanläggningar, med tillhörande råd för anpassning och införande i den egna verksamheten. Det är en översättning av European Process Safety Centre's skrift, Process Safety Fundamentals. Översättningen har gjorts av IPS. 

Preliminärt program för webbinariet:

  • En översikt samt personliga erfarenheter och reflektioner (Bo Karlsson, nyligen pensionerad säkerhetsspecialist efter 47 år vid Preemraff Lysekil, fortsatt engagerad medlem i IPS programkommitté).
  • Nyligen påbörjad kampanj för användning av den nya skriften (Christina Bas, Arbetsmiljö- och säkerhetsingenjör vid SEKAB i Örnsköldsvik. Styrelsemedlem i IPS sedan 2019)
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre gruppper (digitala grupprum)
  • Eventuellt något mer föredrag

Skriften kan laddas ned i pdf-format, alternativt läsas som e-tidskrift. Inget lösenord behövs, det är en ”fri publikation”. Ni kan även beställa det tryckta häftet (snyggt utförande i A5 på tjockt blankt papper). Max 10 st per medlem är gratis (skriv ”x st gratisex” i beställningsformuläret), därutöver kostar det 50 kr/st + porto, vid beställning av max 10 st. För större beställningar, mejla info@ips.se för prisuppgift.

Lite längre fram kommer vi ordna en digital workshop för att kommentera och diskutera grundregler för processäkerhet, både dessa och liknande ”regler” inom olika företag.