Post Normal Accident - Föredrag av Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. Han kommer prata om innehållet i boken, Post Normal Accident

Webbinariet följs upp med en digital workshop för särskilt intresserade den 17 maj. Då blir det en fördjupad och interaktiv diskussion kring några av bokens teman. 

Både webbinariet och workshop'en arrangeras i samarbete med Säkerhetskulturnätverket, SÄKU. 

Jean-Christoph höll ett annat föredrag i samband med IPS årsmöte i mars 2021, om "Safety Science Research"(länk till inspelning) (medlemskretsens lösenord krävs).

 Jean-Christoph Le Coze