Post Normal Accident - Föredrag av Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. Han kommer prata om innehållet i boken, Post Normal Accident

Part 1: 

o   Historicising safety

·         Safety as a product of epochs

·         Safety and our contemporary world

o   Thinking safety with the help of sociology

·         Turner

·         Perrow

·         Vaughan

·         Hopkins 

o   Why does Perrow still matter, 40 years after Normal Accidents, published in 1984?

·         Two theses in one book 

·         An influential sociological analysis 

·         A complementary author: Hopkins 

Part 2

o   Post NA in a nutshell: a new mindset for a new world

       Why "Post" in Post NA? 

       Key categories of Post NA…with and beyond Perrow & Hopkins 
            o   Thinking “safety as strategy

       Errors from the top

       Case studies: from BP to Boeing …
            o  Safety-critical systems and globalisation

       Global Value Chains: Network failure accidents 

       Case studies (continued): from BP to Boeing …

            o Global risks and safety

       Systemic & existential risks 

       Case study: From Fukushima Daïchi to Covid-19… 

Webbinariet följs upp med en digital workshop för särskilt intresserade den 17 maj. Då blir det en fördjupad och interaktiv diskussion kring några av bokens teman. 

Både webbinariet och workshop'en arrangeras i samarbete med Säkerhetskulturnätverket, SÄKU. 

Jean-Christoph höll ett annat föredrag i samband med IPS årsmöte i mars 2021, om "Safety Science Research"(länk till inspelning) (medlemskretsens lösenord krävs).

 Jean-Christoph Le Coze